תגית: פקודות מקלדת

קיצורי מקלדת

imagesאחת הדרכים להפוך לאשפית רשת היא באמצעות השימוש במקשי הקיצור, כמו CTRL+Z לביטול פעולה אחרונה, CTRL+C להעתקת טקסט מסומן או CTRL+V להדבקתו. פועלות ברשת מציגה טבלה עם מבחר קיצורי מקשים נפוצים, בתקווה שכל אחת תמצא את הקיצורים הנחוצים להפוך את עבודתה על המחשב מהירה ויעילה יותר. ENJOY

 הקישי על מקש  על מנת לבצע…
F2…………………………………………………… שינוי שם הפריט שנבחר
F3…………………………………………………… חיפוש קובץ או תיקיה בסייר הקבצים
F4…………………………………………………… הצגת הרשימה של שורת הכתובת בסייר הקבצים
F5…………………………………………………… רענון החלון הפעיל
F6…………………………………………………… מעבר מחזורי בין רכיבי המסך בחלון או בשולחן העבודה
F10…………………………………………………… הפעלת שורת התפריטים באפליקציה הפעילה
Alt+F4…………………………………………………… בחירת הפריט הפעיל או יציאה מהאפליקציה הפעילה
Alt+Esc…………………………………………………… מעבר מחזורי בין פריטים לפי הסדר שבו נפתחו
Alt+אות מסומנת בקו תחתון…………………………. ביצוע הפקודה שהאות מייצגת
Alt+Enter……………………………………………….. הצגת מאפיינים עבור הפריט שנבחר
Alt+מקש רווח………………………………………… פתיחת תפריט הקיצור עבור החלון הפעיל
Alt+חץ שמאלה………………………………….. מעבר אחורה
Alt+חץ ימינה………………………………………….. מעבר קדימה
Alt+Page Up…………………………………………. מעבר מסך אחד למעלה
Alt+Page Down……………………………………….. מעבר מסך אחד למטה
Alt+Tab………………………………………………….. מעבר בין אפליקציות פתוחות
Ctrl+F4…………………………………………………… סגירת המסמך הפעיל
Ctrl+A…………………………………………………… בחירת כל הפריטים במסמך או בחלון
Ctrl+R (או F5)………………………………………….. רענון החלון הפעיל
Ctrl+חץ ימינה……………………………………. הזזת הסמן לתחילת המילה הבאה
Ctrl+חץ שמאלה…………………………………. הזזת הסמן לתחילת המילה הקודמת
Ctrl+חץ למטה………………………………………… הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הבאה
Ctrl+חץ למעלה……………………………….. הזזת הסמן לתחילת הפיסקה הקודמת
Ctrl+Alt+Tab…………………………………………… מעבר בין כל האפליקציות הפתוחות
Ctrl+Shift עם מקש חץ………………………… בחירת בלוק טקסט
Ctrl+Esc………………………………………………….. פתיחת 'התחל'
Ctrl+Shift+Esc………………………………………….. פתיחת מנהל המשימות
Shift+F10……………………………………………… הצגת תפריט הקיצור עבור הפריט שנבחר
Shift עם מקש חץ ……………………… בחירה של יותר מפריט אחד, או בחירת טקסט במסמך
Shift+Delete…………………………………………… מחיקת הפריט שנבחר מבלי להעביר אותו תחילה אל סל המיחזור

%d בלוגרים אהבו את זה: